SKI-KLUB HK

SKI-KLUB Hradec Králové

Lyžařská a snowboardová škola


Pečlivě si přečtěte následující podmínky účasti v lyžařské a snowboardové škole, resp. lyžařské školce.


Podmínky účasti v lyžařské a snowboardové škole - 2023

Lyžařská a snowboardová škola - 2023 se uskuteční v těchto termínech:

leden 2023   -   7.    14.    21.    28.   - soboty

únor 2023    -    4.     11.   - soboty

Po domluvě lze v odůvodněných případech přihlásit i pouze část kurzů (z důvodu školních lyžařských kurzů apod.), poplatek se přiměřeně krátí.

V případě nepříznivých sněhových podmínek si SKI-KLUB vyhrazuje právo změny termínu. Tato změna by byla sdělena vždy předem. Pokud se na horách v průběhu výcviku značně nepříznivě změní počasí (silný déšť, vánice), může LŠ zvolit náhradní program.

Doprava je zajištěna autobusy.

Sraz účastníků LŠ tradičně v Hradci Králové mezi Terminálem hromadné dopravy a prodejnou Lidl v 7.15 hod., ukončení nástupu do autobusů v 7.30 hod., odjezd nejpozději v 7.40 hod.

Návrat: Odjezd z hor v 16.00 hod., předpokl. příjezd do HK v 17.00 - 17.15 hod.

Věkový limit účastníků 7 - 18 let (lyžařská školka má odlišné limity a ceny).

Poplatek na jednoho frekventanta LŠ je uveden na těchto webových stránkách v sekci Ceník.

Poplatek zahrnuje zajištění dopravy účastníků LŠ, zajištění odborné výuky kvalifikovanými cvičiteli, úrazové pojištění dětí. V případě absence účastníka nevzniká nárok na vrácení poměrné části poplatku. Doporučujeme proto zajistit účast náhradní osoby, např. sourozence, rodiče, kamaráda (a to i v náhradním termínu), vždy po tel. domluvě před zájezdem.

Přihlášení je možné provést elektronicky zasláním přihlášky emailem nebo písemně zasláním přihlášky na adresu vedoucího LŠ. Přihlášku si můžete stáhnout v sekci Jak se přihlásit. Podrobné informace Vám poskytneme telefonicky nebo emailem: Ing. Jan Kolomazník
–mobil 720 043 541, 604 781 861 nebo 776 888 651.

Pokyny pro úhradu poplatku LŠ jsou uvedeny na přihlášce nebo níže.

Vybavení: žáci LŠ musí mít následující vybavení:

Lyže s hranami, bezpečnostním vázáním a brzdou, hůlky či snowboard, oblečení – naimpregnovaná teplá bunda, kvalitní oteplovačky s převlekem přes lyžařské boty, nepromokavé rukavice, čepice, batoh na osobní věci (jídlo, termoska, náhradní rukavice a mikina, pláštěnka, apod.). Kontrola vybavení bude prováděna cvičiteli. Rodiče zodpovídají za kompletní vybavení. Doporučujeme vybavit děti ochrannou lyžařskou helmou a chráničem páteře.

SKI KLUB Hradec Králové - Lyžařská škola doporučuje před zahájením lyžařské sezóny nechat odborně seřídit vázání na lyžích Vašich dětí. Doklad o seřízení uschovejte pro případ uplatnění úrazového pojištění.

Jídlo, občerstvení: z vlastních zdrojů + přímo ve SKI areálech možnost zakoupení teplého občerstvení (jídlo, pití).

Přeprava rodičů: v případě volné kapacity autobusů nabízíme možnost dopravy do výcvikového Ski areálu a zpět i pro další rodinné příslušníky po předchozí dohodě s vedoucím LŠ za cenu jízdného.

Faktury a potvrzení: Vystavujeme na požádání (např. pro úhradu ze sociálního fondu zaměstnavatele rodiče).

Informace rodičům jsou poskytovány na na tel. 720 043 541, 604 781 861 nebo 776 888 651. Aktuální informace a případné změny jsou poskytovány v průběhu LŠ prostřednictvím telefonní hlasové schránky a na těchto webových stránkách SKI-Klubu. Podrobněji o systému informujeme v dopise zasílaném účastníkům před zahájením LŠ.

SKI-Klub Hradec Králové doporučuje před zahájením lyžařské sezóny nechat odborně seřídit vázání na lyžích Vašich dětí. Doklad o seřízení uschovejte pro případ uplatnění úrazového pojištění.


Podmínky účasti v lyžařské školce - 2023

Lyžařská "školka" je organizována při lyžařské škole SKI-Klubu Hradec Králové pro nejmenší lyžaře začínající ve sjezdovém lyžování.

Věkový limit účastníků: děti ve věku 4 - 6 (7) let, dítě musí být s doprovodem dospělé osoby, která je nápomocna při výcviku podle pokynů cvičitele.

Poplatek na jednoho frekventanta LŠk je uveden na těchto webových stránkách v sekci Ceník.

Výcvik začátečníků provádí cvičitelé zpočátku za pomoci dospělého doprovodu, který napomáhá dle pokynů cvičitelů (pomoc dětem při výcviku, v začátcích „rodičovský vlek“, doba odpočinku, atd.). Později je rodičovský servis potřebný pouze v době mimo výuku a na odpočinkové přestávky. Výcvik probíhá v těsné blízkosti hlavních sjezdových tratí areálů, kde jsou vhodné podmínky pro začínající lyžaře a dětský vlek, který některé děti zvládají v běžné praxi již první den výcviku odpoledne. Později, pokud cvičitelé družstev školky rozhodnou o dostatečné přípravě dětí, pokračuje výcvik na hlavních sjezdových tratích Ski areálů. Rozhodnutí je v kompetenci cvičitele a osoby odpovědné za provoz vleku.

Výcvik pokročilých „jezdiví“ (např.děti, které s námi absolvovaly předchozí ročník) probíhá již na hlavních sjezdových tratích areálů při rodičovském servisu pouze v době mimo výuku a na odpočinkové přestávky.

Přeprava rodičů: autobusem společně s dětmi.

Veškerá ustanovení, která nejsou rozdílná od podmínek lyžařské a snowboardové školy 2020, platí ve znění základních podmínek školy.


Přihlášení

Přihlášení probíhá zasláním vyplněné přihlášky elektonicky nebo poštou.

   Přihláška

Přihlášku je třeba uložit na disk, otevřít, vyplnit a uložit. Vyplněnou přihlášku zašlete elektronicky e-mailem na adresu:

prihlaska(zavináč)skiklubhk.cz

nebo po jejím vytisknutí poštou na adresu:

Ing. Jan Kolomazník
Strážovská 744/32
153 00 Praha 5 – Radotín

Přihlášku doporučujeme zaslat co nejdříve. Z důvodu kontroly platných přihlášek požadujeme provést úhradu poplatku přibližně do týdne po našem potvrzení zprávou sms nebo emailem o přijetí přihlášky (individuálně lze dohodnout jiný termín či platbu v hotovosti oproti účetnímu dokladu).

Pokyny pro úhradu poplatku

1) Převodem na bankovní účet SKI-Klubu Hradec Králové:

  • Bankovní spojení: FIO Banka
  • Číslo účtu: 2701284578/2010
  • Variabilní symbol: datum narození dítěte (DDMMRRRR)
  • Specifický symbol: kontaktní telefonní číslo
  • Konstantní symbol: 0558
  • Datum splatnosti: přibližně do týdne po potvrzení přijetí přihlášky (individuálně lze dohodnout jiný termín či platbu v hotovosti oproti účetnímu dokladu).
  • Doplňující údaje (zpráva příjemci): příjmení a jméno dítěte (doporučený údaj)

2) Prostřednictvím poštovní poukázky typu C na adresu:

  • Ing. Jan Kolomazník, Strážovská 744/32, Praha 5 – Radotín, PSČ 153 00

3) Úhrada v hotovosti oproti účetnímu dokladu po telefonické domluvě na adrese vedoucího lyžařské školy.


Preferujeme způsob úhrady ad 1), případně ad 3). Úhrada složenkou /dle ad 2)/ je z hlediska poplatků i pro Vás nejméně výhodná.

Přihlášku doporučujeme zaslat neprodleně, budou řazeny dle data převzetí. Z důvodu kontroly platných přihlášek proveďte úhradu poplatku do týdne po potvrzení přijetí přihlášky (individuálně lze dohodnout jiný termín či platbu v hotovosti oproti účetnímu dokladu). Faktury (např. pro sociální fond zaměstnavatele rodiče) vystavujeme na požádání.Skupina Skiklubhk.cz na Facebooku Facebook Skiklubhk.cz PARTNEREM PROJEKTU JE MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ Kontakt