SKI-KLUB HK

SKI-KLUB Hradec Králové

Lyžařská a snowboardová škola

SKI-KLUB Hradec Králové - lyžařská škola

POŘÁDÁ V ZIMNÍ SEZÓNĚ 2018 VÝUKU SJEZDOVÉHO LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU


FORMOU 6-TI JEDNODENNÍCH SOBOTNÍCH VÝCVIKOVÝCH KURZŮ

PRO DĚTI OD 4 DO 18 LET V CENĚ JIŽ OD 495,-Kč/den


Cena:

2980,- Kč lyžařská škola (děti 7-18 let) / 6 kurzů sjezdového lyžování nebo snowboardingu vč. dopravy

3100,- Kč lyžařská školka (děti 4-6 let) / 6 kurzů sjezdového lyžování vč. dopravy dítěte +
+ 900,- Kč za dopravu rodičovského doprovodu

1350,- Kč / den v případě zájmu o individuální výuku.

Slevy:

Nabízíme slevu ze základní ceny pro 2. přihlášené dítě (sourozence) a pro účastníky alespoň jednoho z dřívějších kurzů v lyžování nebo snowboardingu v naší Lyžařské a snowboardové škole pořádaného v minulých sezónách. Slevy se nesčítají.

Sleva na 2. dítě ze základní ceny: 250,- Kč

Cena pro účastníka dřívějšího kurzu za Lyžařskou nebo SNW školu: 2860,- Kč

Cena pro účastníka dřívějšího kurzu za Lyžařskou školku: 3000,- + 900,- Kč

V ceně kurzu:

 • doprava autobusem z Terminálu HD v Hradci Králové - Olešnice v Orl.h. (případně do Jánských lázní) a zpět (výběr střediska podle sněhových podmínek, areál v Olešnici disponují sněhovými děly na technický sníh)
 • rozřazovací test, výcvik pod vedením kvalifikovaných cvičitelů
 • úrazové pojištění
 • závěrečný závod s odměnami

Zajišťujeme:

 • pro účastníky kurzu zvýhodněné ceny permanentek
 • po dohodě individuální výuku dospělých
 • poradenskou činnost v oblasti výběru výzbroje, výstroje, servisu

Terénní podmínky:

 • k dispozici 2 vleky
 • délky vleků: 550 a 400 m
 • délka sjezdové tratě: 550 m

Pro úplné začátečníky využíváme dětské hřiště s dětským vlekem ideálním pro začínající lyžaře.

Termíny kurzů:

leden 2018   -   6.    13.    20.    27.   - soboty

únor 2018    -    3.     10.   - soboty

Informace a přihláška:

Přihlášku si můžete stáhnout v sekci Přihlášení

Další informace poskytneme telefonicky nebo emailem:

Ing. Jan Kolomazník
Tel: +420 604 781861, 776 888651 (celodenně)
E-mail: info(zavináč)skiklubhk.cz

Přečtěte si pokyny pro uhrazení poplatku.

Přihlášku doporučujeme zaslat co nejdříve. Z důvodu kontroly platných přihlášek požadujeme provést úhradu poplatku přibližně do týdne po našem potvrzení zprávou sms nebo emailem o přijetí přihlášky (individuálně lze dohodnout jiný termín či platbu v hotovosti oproti účetnímu dokladu).

Pečlivě si přečtěte následující podmínky účasti v lyžařské a snowboardové škole, resp. lyžařské školce.


Podmínky účasti v lyžařské a snowboardové škole - 2017

Lyžařská a snowboardová škola - 2018 se uskuteční v těchto termínech:

leden 2018   -   6.    13.    20.    27.   - soboty

únor 2018    -    3.     10.   - soboty

Po domluvě lze v odůvodněných případech přihlásit i pouze část kurzů (z důvodu školních lyžařských kurzů apod.), poplatek se přiměřeně krátí.

V případě nepříznivých sněhových podmínek si SKI-KLUB vyhrazuje právo změny termínu. Tato změna by byla sdělena vždy předem. Pokud se na horách v průběhu výcviku značně nepříznivě změní počasí (silný déšť, vánice), může LŠ zvolit náhradní program.

Doprava je zajištěna autobusy.

Sraz účastníků LŠ tradičně v Hradci Králové mezi Terminálem hromadné dopravy a prodejnou Lidl v 7.15 hod., ukončení nástupu do autobusů v 7.30 hod., odjezd nejpozději v 7.40 hod.

Návrat: Odjezd z hor v 16.00 hod., předpokl. příjezd do HK v 17.00 - 17.15 hod.

Věkový limit účastníků 7 - 18 let (lyžařská školka má odlišné limity a ceny)

Poplatek na jednoho frekventanta LŠ : 2980,- Kč

Poplatek zahrnuje zajištění dopravy účastníků LŠ, zajištění odborné výuky kvalifikovanými cvičiteli, úrazové pojištění dětí. V případě absence účastníka nevzniká nárok na vrácení poměrné části poplatku. Doporučujeme proto zajistit účast náhradní osoby, např. sourozence, rodiče, kamaráda (a to i v náhradním termínu), vždy po tel. domluvě před zájezdem.

Přihláška: Přihlášku si můžete stáhnout v sekci Přihlášení. Podrobné informace Vám poskytneme telefonicky nebo emailem: Ing. Jan Kolomazník –mobil 604 781 861 nebo 776 888 651. Pokyny pro úhradu poplatku LŠ 2018 jsou uvedeny na přihlášce.

Vybavení: žáci LŠ musí mít následující vybavení:

Lyže s hranami, bezpečnostním vázáním a brzdou, hůlky či snowboard, oblečení – naimpregnovaná teplá bunda, kvalitní oteplovačky s převlekem přes lyžařské boty, nepromokavé rukavice, čepice, batoh na osobní věci (jídlo, termoska, náhradní rukavice a mikina, pláštěnka, apod.). Kontrola vybavení bude prováděna cvičiteli. Rodiče zodpovídají za kompletní vybavení. Doporučujeme vybavit děti ochrannou lyžařskou helmou a chráničem páteře.

SKI KLUB Hradec Králové - Lyžařská škola doporučuje před zahájením lyžařské sezóny nechat odborně seřídit vázání na lyžích Vašich dětí. Doklad o seřízení uschovejte pro případ uplatnění úrazového pojištění.

Jídlo, občerstvení: z vlastních zdrojů + přímo ve SKI areálech možnost zakoupení teplého občerstvení (jídlo, pití).

Přeprava rodičů: v případě volné kapacity autobusů nabízíme možnost dopravy do výcvikového Ski areálu a zpět i pro další rodinné příslušníky po předchozí dohodě s vedoucím LŠ za cenu jízdného.

Faktury a potvrzení: Vystavujeme na požádání (např. pro úhradu ze sociálního fondu zaměstnavatele rodiče).

Informace rodičům jsou poskytovány na na tel. 604 781 861 nebo 776 888 651. Aktuální informace a případné změny jsou poskytovány v průběhu LŠ prostřednictvím telefonní hlasové schránky a na těchto webových stránkách SKI KLUBU v sekci Aktuálně. Podrobněji o systému informujeme v dopise zasílaném účastníkům před zahájením LŠ.

Podmínky účasti v lyžařské školce - 2018

Lyžařská "školka" je organizována při lyžařské škole SKI-KLUBU Hradec Králové pro nejmenší lyžaře začínající ve sjezdovém lyžování.

Věkový limit účastníků: děti ve věku 4 - 6 (7) let, dítě musí být s doprovodem dospělé osoby, která je nápomocna při výcviku podle pokynů cvičitele.

Poplatek na jednoho frekventanta LŠk s dospělým doprovodem:

3100,-  +  900,-  =  4000,-   Kč. (poplatek frekventant + doprava doprovodu)

V poplatku je započítáno: Doprava účastníka LŠ a jednoho dospělého doprovodu, odborná výuka kvalifikovanými instruktory a cvičiteli lyžování, úrazové pojištění dítěte.

Výcvik začátečníků provádí cvičitelé zpočátku za pomoci dospělého doprovodu, který napomáhá dle pokynů cvičitelů (pomoc dětem při výcviku, v začátcích „rodičovský vlek“, doba odpočinku, atd.). Později je rodičovský servis potřebný pouze v době mimo výuku a na odpočinkové přestávky. Výcvik probíhá v těsné blízkosti hlavních sjezdových tratí areálů, kde jsou vhodné podmínky pro začínající lyžaře a dětský vlek, který některé děti zvládají v běžné praxi již první den výcviku odpoledne. Později, pokud cvičitelé družstev školky rozhodnou o dostatečné přípravě dětí, pokračuje výcvik na hlavních sjezdových tratích Ski areálů. Rozhodnutí je v kompetenci cvičitele a osoby odpovědné za provoz vleku.

Výcvik pokročilých „jezdiví“ (např.děti, které s námi absolvovaly předchozí ročník) probíhá již na hlavních sjezdových tratích areálů při rodičovském servisu pouze v době mimo výuku a na odpočinkové přestávky.

Přeprava rodičů: autobusem společně s dětmi.

Veškerá ustanovení, která nejsou rozdílná od podmínek lyžařské a snowboardové školy 2018, platí ve znění základních podmínek školy.


Pokyny pro úhradu poplatku

1. Převodem na bankovní účet SKI Klubu:

 • číslo účtu příjemce : 2701284578
 • kód banky : 2010
 • specifický symbol příjemce : kontaktní telefonní číslo
 • konstantní symbol : 0558
 • variabilní symbol : datum narození dítěte ( DD.MM.RRRR )
 • datum splatnosti: přibližně do týdne po potvrzení přijetí přihlášky (individuálně lze dohodnout jiný termín či platbu v hotovosti oproti účetnímu dokladu).
 • doplňující údaje (zpráva): příjmení a jméno dítěte - doporučený údaj

2. Prostřednictvím poštovní poukázky typu C na adresu:

 • Ing. Jan Kolomazník, Strážovská 744/32, Praha 5 – Radotín, PSČ 153 00

3. Úhrada v hotovosti oproti účetnímu dokladu po telefonické domluvě na adrese vedoucího lyžařské školy.


Preferujeme způsob úhrady ad 1), případně ad 3). Úhrada složenkou /dle ad 2)/ je z hlediska poplatků i pro Vás nejméně výhodná.

Přihlášku doporučujeme zaslat neprodleně, budou řazeny dle data převzetí. Z důvodu kontroly platných přihlášek proveďte úhradu poplatku do týdne po potvrzení přijetí přihlášky (individuálně lze dohodnout jiný termín či platbu v hotovosti oproti účetnímu dokladu). Faktury (např. pro sociální fond zaměstnavatele rodiče) vystavujeme na požádání.